Akeru

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Traditionele Chinese Geneeskunde.
akeru02-2
Wij zijn Piet en Inge Peizel en voeren samen onze praktijk in Darp.
Darp is gelegen in de omgeving van de plaatsen Meppel, Steenwijk, Hoogeveen en Heerenveen.In onze praktijk passen wij zowel de westerse natuurgeneeskunde als de Chinese geneeskunde toe. Wij behandelen ook huisdieren zoals honden, katten, konijnen en paarden.

  • Tot de Chinese geneeswijzen behoren o.a. kruidengeneeskunde, geneeskrachtige paddenstoelen en voedingsleer.
  • Bij de westerse natuurgeneeskunde kunt u denken aan iriscopie, klassieke massage, fytotherapie, voedingssupplementen, voetreflexologie, Bach bloesems
  • Wij hanteren de privacy regelingen volgens de AVG en gebruiken een toestermmingsverklaring gegevensverwerking (zie privacy link onderaan de home pagina). 


Piet is natuurgeneeskundig therapeut en heeft zich gespecialiseerd in Iriscopie en Inge is therapeut in Chinese kruidengeneeskunde en voedingsleer.

 

 

DISCLAIMER

 

 

Wij zijn geen arts of medicus en zullen nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Wij zullen nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat wij u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseren, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs aan mij te melden en waakzaam te zijn voor interacties en bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluiten  wij uit.

Klachten.

Als u niet tevreden bent
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening, daarom streven wij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen wij dat graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen wij daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijzen wij u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. zie “klachtenregeling op de website”.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.