TCM consult

Tijdens het eerste consult, dat ongeveer 1 uur duurt wordt er een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) afgenomen, waarbij o.a. gevraagd wordt naar eet-, drink- en leefgewoonten, slaap, menstruatiecyclus, pijnklachten en overige bijzonderheden.
Dit is nodig om inzicht te krijgen in de aard van de verstoring.

Daarnaast wordt de pols gevoeld (polsdiagnose) en de tong bekeken (tongdiagnose)
Ook wordt aandacht besteed aan het gelaat (teint, speciale kenmerken enz.), soms ook aan nagels, haar, huid, motoriek en algemeen voorkomen.

Uit het geheel aan informatie dat hieruit wordt verkregen wordt een TCM- diagnose gesteld.
Hierna wordt een passende kruidenformule uitgezocht en eventueel nog aangepast aan de persoon.

kruidenformulesTijdens de vervolgconsulten wordt bekeken hoe de reactie op de kruidenformule is en of ermee moet worden doorgegaan, of er moet worden afgebouwd of dat er een andere formule moet worden ingezet. De vervolgconsulten duren in regel korter dan het eerste consult (ong. half uur)

 

 

Voorbeelden van klachten die goed te behandelen zijn:

*hoofdpijn

*huidproblemen

*verminderde weerstand

*luchtwegaandoeningen

*problemen rond de menstruele cyclus

*maag- en darmklachten

*urinewegklachten

*vermoeidheid

...maar dit zijn slechts voorbeelden van de velen, TCM behandelt eigenlijk ook niet de klacht maar de persoon!